“Bir şeyi her zaman bir sonraki daha geniş bağlamı içinde düşünerek tasarlayın; iskemleyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi çevresinin içinde, çevreyi kent planının içinde…”

- Eliel Saarinen -
Back to site top