DEKO YORUM: Günümüz yemek odaları üzerine

“Günümüzde yemek odası diye bir kavram kalmadı aslında, artık yaşam alanları ve yaşam alanlarına entegre olan yemek masaları var. Yemek işi aslında bir kültür, bazı insanlar bu işi sanata bile dönüştürebiliyor. Bu sebeple sergilenmesi gerekiyor. Mutfak bir evin en önemli öğelerinden biri, evi vurucu hale getiren bir silah olarak değerlendirebiliriz. Biz de Kontra Mimarlık olarak mutfakları açık sergilemeyi, açık olmasa bile görünür olarak planlamayı tercih ediyoruz. Yemek alanları, hem mutfağın hem yaşam alanının, yani bütünün bir parçası. Yemek masalarını da masif ahşaplar, yakılmış granit ve mermerlerle heykelimsi objelere dönüştürmek mümkün.”
İç mimar Gülşah Cantaş, Kontra Mimarlık

Back to site top