Tarihi binanın ikonik dönüşümü

Tarihi bir yapıyı sınırsız, şeffaf, esnek ve zamansız bir yaşam makinesine dönüştüren Mimar Ahmet Alataş, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen Iconic Awards 2013 mimarlık kategorisinde “Best of Best” ödülünün sahibi oldu.

Alataş Architecture and Consulting, Tarabya’daki Dardanel Yönetim Binası ile, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen ve disiplinlerarası etkileşime odaklanan ilk mimarlık ve tasarım yarışması olan Iconic Awards 2013’te mimarlık kategorisinde “Best of Best” ödülünün sahibi oldu. Konsey, yarışmaya katılan projelerin kentsel, kültürel ve ekonomik bağlamda bütünsel bir yaklaşım ile tasarlanmış, yaşam kalitesini zenginleştirmeye iyi bir örnek teşkil edebilecek olmalarına dikkat ediyor. ”Şeffaf ve geçirgen yapılarda tasarım sürecinde tema; topografya, bölgenin sosyoekonomik yapısı, fonksiyonellik, minimum ihtiyaçlar gibi birbirinden bağımsız birçok farklı yola çıkış noktası ile çevreleniyor. Aerodinamik fenomenler, biyoteknoloji gibi disiplinler tasarım sürecinin zenginleştirilmesinde ve doğal enerji kaynaklarının ekolojik olarak kullanılmasında en az matematiksel kuramlar kadar rol oynuyor” diyen Ahmet Alataş imza attığı her projenin çıkış noktasında disiplinlerarası bir üretim sürecinin altını çiziyor. Alataş Architecture and Consulting tarafından projelendirilen Dardanel Yönetim Binası ise XIX. yüzyılda Tarabya’da yol yalısı olarak inşa edilen tarihi bir bina. 80’li yıllarda orijinalinden oldukça uzaklaştırılarak restore edilen bina, betonarme bir konut olarak yeniden inşa edilmiş. 5’er metrelik ene sahip dört kattan oluşan yapı, XXI. yüzyılın çağdaş mimarlık çözümleri ve teknolojik imkânlarından faydalanılarak bir çalışma alanına dönüştürülmüş. www.ahmetalatas.com

Fotoğraflar: Gürkan Akay, Tamer Hartevioğlu

Back to site top