ISTANBUL COFFEE FESTIVAL/ MAISON FRANÇAISE TÜRK TASARIMININ KAHVE KEYFİ SERGİSİ: FARUK MALHAN

faruk malhan p

1947 İzmir doğumlu Faruk Malhan, ilk ve orta eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; üniversite eğitimini ise Ankara’da, Ortada Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Demografi Bölümü’nden almıştır.

Temel tasarım derslerini Bauhaus Okulunun özgün temsilcisi, Profesör Fritz Janneba’dan aldı. Modern Sosyoloji’nin Türkiye’deki duayenlerinden Mübeccel Kıray’ın öğrencisi oldu. Profesör İlhan Tekeli’nin derslerinin, makalelerinin; Profesör Nusret Hızır’ın felsefesinin izleyicisi oldu. Profesör Oya Köymen’den aldığı ekonomi, ekonomi tarihi, toplum, politika dersleri Malhan’da, disiplinlerarası bilincin oluşmasına yardımcı oldu. Sahip olduğu eğitim tabanı, toplumların tasarım kültürleri ve tasarımın toplumların üretim biçimleri, kültürleri, gelişimler üzerine derinliğine görüşler kazanmasında etkili oldu.

Eğitim ve uygulama alanlarında kazandığı deneyimleriyle, Türkiye’de tasarımın; kültürel, toplumsal, estetik, kullanım yönlerini bir araya getirerek tasarım alanında iş üreten, düşünce üreten ilk kişilerden biridir.

1971 yılıda “Koleksiyon Mobiya” firmasını “tasarım için bir endüstri” düşü ile Ankara’da kurdu, tasarımlarını firmasında gerçekleştirmeye başladı… Günümüzde Koleksiyon’un baş tasarımcısı olarak çalışmakta, tasarımcılara küratörlük yaparak gurubunun sanat yönetmenliğini sürdürmektedir.

Koleksiyon’u kuruluşundan günümüze; tasarıma, sanata, zanaata, yaratıcılığa, özene adanan yıllarla; küçük atölye ölçeğinden entegre üretim tesislerine geçirdi. Tasarladığı ürünler ülkemizde ve yurtdışında insanların günlük yaşamınlarında yer aldı.

Türkiye’de tasarım kavramının yaşama aktarılmaya başladığı 70’li ve 80’li yıllarının lider kimliklerinden biri olan Faruk Malhan, Haziran 2013 itibariyle “Tasarım Vakfı İstanbul”un kuruluşuna öncülük yapmış, tasarımın uluslar arası boyutlarıyla ekonomilere, topluma, üretim kültürüne kazandırılması misyonunu tutkuyla ülkü edinmiştir. Faruk Malhan aynı zamanda Siena 2019 Avrupa Kültür Başkenti projesi Danışma Kurulu üyesidir.

faruk m 2

Eser-i İstanbul kahve fincanı 2012 Koleksiyon Mobilya

Anadolu sofra kültüründen yol alan “Eser-i İstanbul”, İstanbul’a saraydan miras kalan özenli porselen geleneğiyle birleşiyor. Bone China kalitesiyle üretilen yemek, çay, kahve takımı, özgün hatları, sade, altın ve platin seçenekli kenar çizgileriyle keyifli sofralara geleneğin yeni yorumunu taşıyor. 19. yüzyılda Beykoz’da üretilen ve batının porselen kalitesini yerel bir estetikle buluşturan Eser-i İstanbul damgalı ilk Osmanlı porselenleri, bugün saray müzelerinde saklanıyor; modern “Eser-i İstanbul” yorumu ise Faruk Malhan imzasıyla yeniden sofralarımıza geliyor.

Ürün Set Tipleri:
Altın bordürlü
Platin bordürlü
Sade

faruk malhan 3  Sufi İrismano kahve fincanı 2015 Koleksiyon Mobilya

Suretlerde gezinti… Saf olana arzu…Hayale davet…Aşka yolculuk Sufizm…

Anadolu topraklarında 13. yüzyıla kadar etkinliğini sürdüren Sufizmin izleri hiç silinmeyecektir. Sufizm, sadeliğe ve saflığa adanmışlıktır.

Sufi İrismano kaplar serisi, her biri anonim tasarımlar olan kap, kacak, maşrapa kültürümüze yeni bir renk olarak sunuluyor. 360 yıllık bir öyküye sahip olan Cihannüma’daki Kuzey ve Güney yıldız haritaları, Sufi İrismano kaplar serisinde yorumlanıyor. Günlük hayatımıza kültür ve sanat geçmişimizin güzel bir anısı olarak aktarılan bu desen, gizem, büyü, fal, dileklere dair hayal gücünün serüvenci ögelerini, ortak hafızamızın çizgileriyle yorumlamaktadır.

Yalın, mütevazı formuyla bone china porselenden üretilen Sufi İrismano kaplar serisi, kupalar, kahve fincanları, sütlük, demlik ve şekerliklerle çeşitleniyor. Türk kahvesi, espresso, cafe lungo fincanları ile kahve kültürüne has birbirinden farklı hikayelere değiniyor.

koleksiyon.com.tr

Back to site top