ISTANBUL COFFEE FESTIVAL/ MAISON FRANÇAISE TÜRK TASARIMININ KAHVE KEYFİ SERGİSİ: TANER CEYLAN

taner ceylan p

Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlayan Taner Ceylan, genç kuşak Türk ressamları arasında foto-gerçekçi üslubun en başarılı uygulayıcılarından biridir. Sanatçı, gerçekliği sadece teknik bir başarı olarak değil, aynı zamanda anlam gerçekliğinin bir ifadesi, vurgusu olarak da kabul eder: “Resimden beklentim, olabildiğince gerçekliği versin, güzelliğin gerçekliğini, benim gerçekliğimi versin. Hem görünen hem de mana gerçekliği olsun. Her şeyin bir enerjisi var. (…) Mümkün olduğunca en büyük enerjiyi taşıyan çalışmalar yapmak istiyorum. Görüntüsünün güçlü olmasını istiyorum,” diyen Taner Ceylan, eşcinsel yaşama ve kültüre özgü öğeleri, kurguları tuvallerine taşır.

taner ceylan

“Yılan” kahve fincanı 2014 İstanbul Modern

Taner Ceylan tasarladığı fincanda, pek çok medeniyete sembol olmuş bir hayvan olan yılandan yola çıkıyor. Ceylan’a göre falın okunduğu telveden çıkacak olan yılan, içinde barındırdığı zıtlıklarla yaratıcılığı ve estetiği besliyor.

“Yılan, kültürlerde en saygı duyulan ve korkulan canlıdır. Gücün, sağlığın ve enerjinin sembolüdür. Yılan, sanatın en büyük özelliğini taşır: zehri ile şifa verir. Dileğim, ruhumuzu iyileştirecek kadar zehirli sanat eserleriyle İstanbul Modern’in, betimlediğim yılanın işaret ettiği gibi sonsuz bir ömre sahip olması.” Taner Ceylan

Ürüne git

istanbulmodern.com

Back to site top