‘Çinici Arşivi, Katmanlar’ konferansı SALT Galata’da

Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’ne odaklı üçüncü konferans, Kalebodur’un desteğiyle 24 Ekim’de gerçekleştirilecek.

SALT Galata, Oditoryum 

24 Ekim, 14.00-16.30

02

Çorum Binevler Konut Sitesi, 1970’ler, SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi

SALT Araştırma’ya 2014’te devredilen Altuğ-Behruz Çinici Arşivi, herkesin katılımına açık programlarla yorumlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen üçüncü konferansta, SALT’ın daveti üzerine arşivi inceleyen konuşmacılar, kamuya açılma aşamasındaki arşivden çeşitli projelere odaklanacak.

Mimarlık kuramcısı Sibel Bozdoğan, Altuğ-Behruz Çinici’nin şehir ölçeğine yaklaşan projelerini örneklendirecek; mimarların, işlevselliğe dayalı tipik şehir kurgusunu tekrarlamak yerine, insan ölçeğine öncelik veren tasarımlar geliştirme çabasını irdeleyecek.

Mimarlık kuramcısı Esra Akcan, mimarların Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü sonrası kariyerlerindeki süreklilik ve ikilemleri arşivdeki çizimler üzerinden yorumlayarak olası bir mimari duruşu kurgulayacak.

Mimar ve akademisyen Burak Erdim ise, ODTÜ kampüsünün tasarımını Soğuk Savaş’ın uluslararası iş birliği ve rekabet ortamında inceleyecek; arşivin 1950 ve 1960’lı yılların mimarlık kültürünün tanımlanmasına katkılarını değerlendirecek.

Konuşma dili Türkçe’dir.

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Kalebodur tarafından

desteklenmektedir.

03

Güllük Tatsan Tatil Köyü, 1970’ler, SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi

PROGRAM

14.00-14.15

Açılış konuşması

14.15-14.45

“Modernist/İşlevsel Şehrin Eleştirisi: Çinici Mimarlığında Kentsellik/Kentlilik Yaratma Aracı Olarak Vaziyet Planı”: Sibel Bozdoğan

14.45-15.15

“Mimarın Niyeti ve Mimarlığın Arkeolojisi”: Esra Akcan

15.15-15.45

“İş Birliği, Rekabet ve Kültürel Kimlik: 1950 ve 1960’lara Arşivlerden Bir Bakış”: Burak Erdim

15.45-16.30

Konuşmacılarla toplu değerlendirme

Esra Akcan Cornell University Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Güncel kuram, kent ve mimarlık, erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı gibi konular üzerine çalışmaktadır. Architecture in Translation: Germany, Turkey, and the Modern House (2012); Turkey: Modern Architectures in History (2012) [Sibel Bozdoğan ile]; Çeviride Modern Olan (2009) ve Dolgu İstanbul: Küresel Şehre On İki Senaryo (2004) kitaplarının yazarıdır.

Sibel Bozdoğan Harvard Graduate School of Design’da yarı zamanlı öğretim üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü başkanıdır. Mimarlık eleştirisi, mimarlıkta kimlik, temsiliyet ve modernleşme konuları üzerine çalışmaktadır. Modernizm ve Ulusun İnşası (2008); Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (1997) [Reşat Kasaba ile] ve Sedad Eldem: Architect in Turkey (1987) [Suha Özkan, Hans Hollein ve Engin Yenal ile] kitaplarının yazarıdır.

Burak Erdim University of Virginia Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü’nde doktorasını tamamladı. North Carolina State University’de asistan olarak mimarlık tarihi ve tasarım dersleri vermektedir.

 

 

 

 

 

Back to site top