GALERİST: Sen uyurken seni göremiyorum; Ali Emir Tapan

Ali Emir Tapan’ın, kentsel öğelerden etkilenip, kendi kendini tahrip etme ve yeniden doğma üzerine sinestetik bir algı alanı oluşturmayı planladığı sergi, 11 – 21 Nisan 2014 tarihleri arasında izlenebilecek.

Sanatçı, alışılagelmiş bir beyaz küp sunumundan uzaklaşarak, deneysel sürecin özünü yansıtan, yapımı tamamlanmamış, ham mekanı işgal eder ve mekanı projenin bir parçası haline getirir. ‘Sen Uyurken Seni Göremiyorum’ birbirleriyle etkileşim içinde olan; ‘Köpekler’, ‘Koro’ ve ‘Sinyal’ başlıklı üç bölümden oluşur. ‘Köpekler’, sabundan dökülmüş uyuyan köpek heykellerinden; ‘Koro’, herbiri farklı bir notayı veren ve Tristan Akorunu oluşturacak şekilde konumlandırılan, beyaza boyanmış dört elektronik gitar ve amplifikatörden; ‘Sinyal’ ise mekanın girişindeki cam vitrine konumlandırılmış ve ‘Sen Uyurken Seni Göremiyorum’ mesajını mors kodu ile bir mantra gibi tekrarlayarak dış dünyaya ileten bir ışık yerleştirmesinden meydana geliyor.

Ali Emir Tapan’ın eserleri fiziksel hayatı, mistik ve şiirsel bir varoluş formuna dönüştüren temsiller içerirken, üretim sürecinin fenomenolojik doğası sanatçının işin üretiminde başladığı temel fikrin gelişmesine ve dönüşmesine izin veriyor.

www.galerist.com.tr

Galerist:

Asmalı Mescit Mah., General Yazgan Sok., No:9 Beyoğlu/İstanbul

Back to site top