GALERİBU: DENİZ PİRECİ VE ÇETİN PİRECİ

6 Ekim’e kadar

DENİZ PİRECİ VE ÇETİN PİRECİ

GaleriBu, yeni sanat mevsiminin başlangıcını İstanbul Bienali’yle eşzamanlı olarak, Deniz Pireci ve Çetin Pireci’nin Göçebeyiz Hepimiz sergisiyle yapıyor. Sanatçılar, Göçebelik kavramıyla insanoğlunun o ilk müzmin serüvenini en yalın ve en içten haliyle bizlere yansıtıyorlar. Sergi, 6 Ekim’e kadar GaleriBu’da görülebilir.
Galeribu; Şahkulu Mah., Serdar-ı Ekrem Sok., 11, Beyoğlu, İst.

Tel: (0212) 243 91 93.

Back to site top