CERMODERN: İnci Ertuğ

17 NİSAN – 1 MAYIS

İnci Ertuğ, 11. kişisel sergisiyle bu kez Ankara’da. Sanatçı yine resim serüvenine temel oluşturan mekân, zaman ve hafıza izlerini takip ediyor. Fransız düşünür Henri Bergson’un hayata yönelik her türlü yaratıcı hamle ile ilgili olarak geliştirdiği “Elan Vital” kavramından yola çıkarak bu izlerin sürekli yeniden biçimlediği olayları ve hayatları görsele tercüme ediyor.

Cermodern

Tel: (0312) 310 00 00.

Back to site top